Print

Werkwijze

Onderscheidend vermogen van de projectmanager

Onze projectmanager stuurt, controleert en realiseert. Altijd volgens verwachting en soms zelfs erboven. Voorwaarde is dat de verwachtingen helder gedefinieerd zijn. Nadat een opdracht is geaccordeerd voeren we derhalve eerst een risicoanalyse uit en stellen een contract op voor de uitvoering van het project. Vervolgens gaan we aan de slag. De projectmanager gáát voor resultaat en gaat eventuele hindernissen niet uit de weg. Ook al trapt hij soms op tenen. ‘Op een correcte manier met tegenwind omgaan’ noemen wij dat.
Omdat er vooraf vaak onzekerheid bestaat over het te behalen resultaat, moet de projectmanager over een grote dosis creativiteit beschikken om mogelijke oplossingsrichtingen in de Project Aanpak aan te geven. De projectmanager durft besluiten te nemen (binnen de projecttoleranties) en beschikt tevens over een grote mate van organisatietalent. Hij moet mensen aanstellen, het werk verdelen, de administratie op orde krijgen en houdt daarbij de opdrachtgever te allen tijde op de hoogte. Onze projectmanagers zijn in staat om vanuit het beleid eventueel aanvullende projecten te initiëren en kunnen tevens de rol van manager, business consultant, trainer en coach vervullen.

Projectmanagement