Print

Visie

Sturen en beheersen

In onze optiek draait het binnen Project Management met name om projectbesturing en projectbeheersing. Het gaat dan om de activiteiten van de opdrachtgever die gericht zijn op de sturing van de projectmanager en de activiteiten van de projectmanager zelf. Onze projectmanagers scheppen de omstandigheden waarmee een project optimaal bijdraagt aan de gestelde doelstellingen. Door de dagelijkse leiding van de activiteiten, gericht op de operationele aansturing van de projectmedewerkers, onder te brengen bij onze projectmanager, krijgt u zekerheid. Zekerheid dat binnen de gegeven omstandigheden, volgens overeengekomen plannen en criteria, gespecificeerde producten conform de gewenste kwaliteit binnen budget en tijd worden opgeleverd.

Projectmanagement